Stillaskurs 2-9 m – nettkurs

kr 3.990

Stikkord:

Beskrivelse

Stillaskurs 2-9 m er i henhold til kravene i forskrift om utførelse av arbeid § 17-3.

Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 m (plattformhøyde) må dokumentere teoretisk og praktisk opplæring.

Stillaskurset på nett er et kvalitetssikret 15-timer teorikurs i stillasbygging. Man kan gjennomføre nettkurset når og hvor man vil, så lenge det finnes internettilgang. Vil du vite mer om hvordan du gjennomfører kursene våre? Klikk her.

I løpet av stillaskurset vil man bli presentert for de ulike ansvarsforholdene man kan finne i forbindelse med et stillas. Nettkurset vil gi deg en innsikt i alle relevante lover og forskrifter, med et særlig fokus på Arbeidsmiljøloven og Forskrift om utførelse av arbeid. Videre vil du få en enkel innsikt i stillasteori. Du vil også få en generell innføring i montering av stillas, samt en generell innføring i montering av de ulike stillastypene. Herunder; rullestillas, systemstillas, hengestillas, rør- og koblingsstillas, trestillas og bukkestillas. Som med alle våre kurs, vil du avslutningsvis få en gjennomgang av førstehjelp og hvordan du skal opptre under nødssituasjoner.

Dersom du i fremtiden har tenkt til å montere stillas som er høyere enn ni meter, eller er utenom standardoppstilling er dette kurset ikke tilstrekkelig. Du kan da ta stillasmontørkurset. Dersom du ikke kan se for deg å jobbe med stillas som er høyere enn fem meter vil stillaskurset for 2 til 5 meter være tilstrekkelig.

Nettkurset består av bilder, lyd, video og oppgaver underveis. Det vil være en avsluttende eksamen som du må bestå for å få godkjent kurset. Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis.

For å få sertifikat til å montere stillas fra 2 til 9 meter må man i tillegg dokumentere minst 15 timer praktisk opplæring i bruk av stillas.

Dokumenter for utfylling gis i kurset.

Kursets lengde: 15 timer

Stillaskurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk og polsk.