Stillaskurs 2-5 m – nettkurs

kr 1.990

Stikkord:

Beskrivelse

Stillaskurs 2-5 meter oppfyller kravene i forskrift om utførelse av arbeid, § 17-2.

Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 2 m (plattformhøyde) må ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring.

Stillaskurset på nett er et kvalitetssikret teorikurs i stillasbygging, estimert til å ta 7,5 timer. Man kan gjennomføre nettkurset når og hvor man vil, så lenge man har internettilgang. Vil du vite mer om hvordan du gjennomfører kursene våre? Klikk her.

I løpet av stillaskurset vil man bli presentert for de ulike ansvarsforholdene man kan finne i forbindelse med et stillas. Nettkurset vil gi deg en innsikt i alle relevante lover og forskrifter, med et særlig fokus på Arbeidsmiljøloven og Forskrift om utførelse av arbeid. Du vil også få en generell innføring i montering av stillas, samt en generell innføring i montering av de ulike stillastypene. Herunder; rullestillas, systemstillas, hengestillas, rør- og koblingsstillas, trestillas og bukkestillas. Som med alle våre kurs, vil du avslutningsvis få en gjennomgang av førstehjelp og hvordan du skal opptre under nødssituasjoner.

Dersom du i fremtiden har tenkt til å montere stillas som er høyere enn fem meter, er dette kurset ikke tilstrekkelig. Du kan da ta stillaskurset for 2-9 meter eller stillasmontørkurset.

Nettkurset består av bilder, lyd, video og oppgaver underveis. Det vil være en avsluttende eksamen som du må bestå for å få godkjent kurset. Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis.

For å få sertifikat til å montere stillas fra 2 til 5 meter må man i tillegg dokumentere minst 7,5 timer praktisk opplæring i bruk av stillas.

Dokumenter for utfylling gis i kurset.

Kursets lengde: 7,5 timer

Stillaskurset er tilgjengelig på norsk, engelsk, litauisk og polsk.

Starte kurs