Vilkår

Vilkår og betingelser:

Leveringsbetingelser
Leveringstiden avhenger av postnummer/lokasjon. Innenfor Norge er leveringstiden 2-7 arbeidsdager (inkluderer ikke Svalbard).

Levering
Leveringskostnadene er synlige i avsluttende prosess av handlingen og blir lagt til i totalprisen.
Varene sendes etter at vi har mottatt og pakket din ordre. Dette tar vanligvis 1 arbeidsdag (mandag til fredag).
Vi forholder oss til garantitiden oppgitt av produsentens.
Kortholder må levere inn klage innen rimelig tid, og ikke senere enn 2 måneder etter at feil eller mangler har blitt oppdaget.

Angrerett
Hvis kortholder ønsker å benytte sin angrerett, er forhandleren pliktet til å refundere fullt beløp for produktet, inkludert alle leveringskostnader (selv når disse er betalt av forandler).
Kortholder dekker leveringsutgifter i forbindelse med retur av varer.
Hvis kunden informerer oss på forhånd, vil prosessen foregå raskere.
Kortholder vil bli debitert etter at varene er sendt.
Transaksjonsavgiften er fast og inkludert i prisen på varer.
Kortholder spørres om adresse og telefonnummer når de registrerer seg inn eller gjennomfører et kjøp.

Personvern
Personvern på internett
Forhandleren forstår og respekterer nettbesøkernes personvern. Forhandleren vil ikke dele personlig identifiserbar informasjon om kunder med tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å prosessere transaksjon. Butikken vil heller ikke selge denne type informasjon til tredjeparter, med mindre kunden frivillig og bevisst aksepterer dette.

Selger

Instant Norge AS

Deliveien 7, 1540 Vestby, Norge

NO981408438MVA

Telefon 23 19 11 00

E-post post@instant.no

visa-35 master_35 maestro_35