Stillasmontørkurs – nettkurs

kr 5.990

Stikkord:

Beskrivelse

Stillasmontørkurset dekker de teoretiske kravene som stilles til stillasmontører, i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 17-4. Kurset er tidligere kalt § 46C og § 13 kurs.

Kurset er for de som skal montere stillaser i alle høyder (også over 9 m) og/eller som ikke skal følge standardoppstilling for stillas.

Nettkurset er fleksibelt og praktisk – du kan ta det hvor som helst og når som helst. Vil du vite mer om hvordan du gjennomfører kursene våre? Klikk her.

Stillasmontørkurset er et 36 timers kurs i stillasbygging i henhold til arbeidsmiljøloven og de relevante forskrifter. I løpet av nettkurset vil du få en innsikt i alle relevante lover og forskrifter. Du vil også få en oversikt over de ulike stillastypene og deres egenskaper. Herunder rullestillas, systemstillas, hengestillas, rør- og koblingsstillas, trestillas og bukkestillas.

Nettkurset tar deg med gjennom fasene i monteringen av de ulike stillasene. Kurset forklarer også hvilke forhåndsregler man må ta både før man går i gang med monteringen, under monteringen, under bruk av stillaset og under demonteringen av stillaset. Du vil bli presentert for utregningsmetoder for oppstilling av stillas. Det er denne delen av nettkurset som gjør at stillasmontørkurset skiller seg fra stillaskurset 2-5 meter og stillaskurset 2-9 meterSom med alle våre kurs, vil du avslutningsvis få en gjennomgang av førstehjelp og hvordan du skal opptre under nødssituasjoner.

Nettkurset består av bilder, lyd, video og oppgaver underveis. Det vil være en avsluttende eksamen som du må bestå for å få godkjent kurset. Ved gjennomført kurs utstedes kursbevis.

For å få stillasmontør-sertifikat må man i tillegg dokumentere det følgende:

  • Minst 72 timer praktisk opplæring i bruk av stillas (minst 3 ulike typer)
  • Ansettelse i minst 6 måneder i virksomhet som bruker stillas

Kursets lengde: 36 timer

Dokumenter for utfylling gis i kurset.