Varme Arbeider – nettkurs

kr 1.490

Stikkord:

Beskrivelse

Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat for de som skal utføre varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass. Dette betyr at du vil få avkortning i et eventuelt forsikringsoppgjør dersom du mangler sertifikat. Opplæring er derfor påkrevd for alle som skal arbeide med varme arbeider.

Kurset gir deg en grunnleggende forståelse av de lover og regler som gjelder for den som skal gjøre varme arbeider. Det tar for seg risikovurdering ved arbeidene, hva som er farene ved forskjellig utstyr og på forskjellige arbeidsteder. Det vil bli gitt en gjennomgang av vernetiltak for å minimere risiko, samt prosedyre for slokking av brann.

Oppbygging

  • Sertifiseringsordningen
  • Gjeldende regelverk
  • Brann- og slokketeori
  • Opptreden ved brann
  • Risiko
  • Farer ved utstyr og arbeidssted
  • Farer ved bruk av gass
  • Førstehjelp

For å motta kompetansebevis må følgende være godkjent

  • Teoretisk eksamen bestås i kurset
  • Dokumentasjon på slokkeøvelse sendes inn, senest innen tre måneder etter fullført kurs.

Dokumenter for utfylling gis i kurset.

Kursets lengde: ~3-4 timer

Vårt kurs i varme arbeider er godkjent av Norsk brannvernforening. Du vil motta sertifikat fra norsk brannvernforening. Sertifikatet du får utstedt er gyldig i 5 år.

Prisen inkluderer utstedelse av sertifikat fra Norsk Brannvernforening og læreboka for Varme Arbeider.