Løfteredskap / Stroppekurs – nettkurs

kr 2.990

Beskrivelse

Vårt nettbaserte løfteredskapskurs gir dokumentert opplæring i henhold til Forskriften om organisering, ledelse og medvirkning, Internkontrollforskriften, Forskriften om utførelse av arbeid, Maskinforskriften, Byggherreforskriften og Arbeidsplassforskriften.
I kurset lærer man om HMS og det regelverket som gjelder for arbeidsplasser der det utføres løft. Det gis også en grundig innføring i arbeidsoppgavene til en stropper, anhuker og signalgiver, samt de løfteredskaper som blir brukt til å utføre oppgavene.

Dette løfteredskapskurset er tilgjengelig på norsk og engelsk. Kurset tilfredstiller kravet til dokumentert opplæring iht. forskrift.

Oppbygging:

  • Det offentlige regelverket
  • Signalgivning
  • Terminologi
  • Løfteredskaper
  • Førstehjelp
  • Eksamen

Fullføringsregler:
– Eksamen må bestås
– Dokumentasjon på praktisk opplæring sendes inn

Kursets lengde: ~5-7 timer

Dokumenter for utfylling gis i kurset.